Pausen ved kaffemaskinen gir rom for en prat med kollegaer

Kaffemaskinen
er halve
opplevelsen