sustainable 1600x500

SERTIFISERINGER

VÅRE

SERTIFISERINGER

FairtradeFairtrade_logo_800x800px-200x0-c-default

 

Fairtrade er en av verdens mest anerkjente merkeordninger. Det er en internasjonal sertifisering for rettferdig handel av jordbruksprodukter fra fattige land.

Noen av utfordringene til kaffebønder er klimaendringer og endrede værmønstre som ødelegger avlingene deres. Det tar fire år fra en kaffebusk plantes til den begynner å bære frukter. Deretter tar det ytterligere 5-6 år før busken er på sitt mest produktive. Å være kaffebonde krever derfor tålmodighet, og det tar tid og penger å hente seg inn dersom avlinger blir ødelagt.
Kaffebønder får ca. 7-10% av summen kaffen blir solgt for i butikk. Uforutsigbare råvarepriser gjør det også vanskelig å legge langsiktige planer og investere i kaffeproduksjonen.

Fairtrade vil gjøre det tryggere og mer forutsigbart å være kaffebonde, og de jobber for å forbedre levevilkårene til bønder og arbeidere som møter utfordringer med blant annet klimatilpasning, arbeidsrettigheter, likestilling og barne- og slavearbeid. Gjennom Fairtrade-ordningen skal bønder og arbeidere i utviklingsland få bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.

 

UTZ Certified UTZ-logo-RGB-pos-coffee-HR_ubakgrunn-200x0-c-default

UTZ Certified er en internasjonal merkeordning for blant annet kaffe, te og kakao. UTZ-sertifisering skal sikre sporbarhet, bærekraftig jordbruk og bedre lønns- og arbeidsvilkår hos produsentene. UTZ-sertifisert kaffe er produsert med respekt for mennesker og miljø.

Våre UTZ-sertifiserte kaffer er ALI Kaffe, Coffee of the World-kapsler og en del av Jacobs Utvalgte-serien.

Hvordan få UTZ -stempelet

For å få UTZ-stempelet må produsenter dokumentere at produktet oppfyller krav til bærekraftig produksjon og sosiale vilkår for bønder og ansatte. For eksempel er barnearbeid forbudt, og det stilles krav til lønns- og arbeidsvilkår og miljø og jordbruks- og bedriftspraksis.

UTZ-sertifiserte produkter skal kunne spores tilbake til produsenten. UTZ-programmet gir mange bønder mulighet til å lære profesjonelle dyrke- og markedsføringsteknikker. På den måten kan de utvikle seg og utvide bedriften. Og igjen få adgang til flere markeder og skape bedre relasjoner til kjøperne.

UTZ-programmet har vært en del av Rainforest Alliance siden 2018. I 2020 ble det lansert et nytt fellesprogram med felles standarder for de to merkeordningene. Målet er at en felles ordning skal få større effekt enn de har hver for seg.

 

Rainforest Alliance CertifiedRainforest-Alliance-Seal_Core-Green-and-White-200x0-c-default

Rainforest Alliance Certified er merkeordningen til den internasjonale non-profit organisasjonen Rainforest Alliance for produkter som kaffe, te, bananer og kakao.
Siden 1987 har de jobbet for å bygge en global allianse av mennesker som deler deres visjon om en verden der mennesker og natur trives i harmoni. I dag jobber de i mer enn 70 land rundt om i verden for å beskytte skoger, forbedre levebrødet til bønder og skogsamfunn, fremme deres menneskerettigheter og hjelpe dem med å dempe og tilpasse seg klimakrisen.

 
Hva gjør de?

Rainforest Alliance er en allianse av bønder, skogsamfunn, bedrifter og forbrukere som er forpliktet til å skape en verden der mennesker og natur trives i harmoni. Ved å bringe forskjellige allierte sammen, gjør de dypt forankrede endringer i noen av de mest presserende sosiale og miljømessige spørsmålene i vår tid. De iverksetter velprøvde og skalerbare løsninger mens de tester innovative måter å drive endring på.

Rainforest Alliance utfører vitenskapelig forskning og analyserer relevante studier gjort av andre forskere. Dette for å kunne vurdere virkningen av arbeidet og være sikre på at de effektivt fremmer sitt oppdrag om å skape en bedre fremtid for mennesker og natur.

 

DebioDebio_logo_800x800px-200x0-c-default

Debio er den norske organisasjonen for økologisk produksjon. I moderne jordbruk brukes ofte sprøytemidler for å holde unna skadedyr. På den måten forhindrer man at avlinger blir ødelagt. Kunstgjødsel brukes for å få avlingene til å vokse fortere slik at man kan produsere mer. Dette er effektivt, men har også noen negative konsekvenser.

Kjemiske eller syntetiske sprøytemidler trenger ned i jorda og forurenser grunnvannet. Det biologiske mangfoldet blir redusert og jordkvaliteten blir dårligere. Derfor er økologisk jordbruk bedre og mer bæredyktig både for mennesker og naturen.

 

Hva skal til for å få merket?

For å kunne markedsføre kaffe som økologisk, må den være Debio-merket. Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet delegert fra Mattilsynet. Det kjente Ø-merket er det synlige beviset for at produksjon og produkter er kontrollert og godkjent av Debio. Debio har et nasjonalt og internasjonalt regelverk som gir retningslinjer for å godkjenne Ø-merket i profileringen av økologiske produkter.

Debio samarbeider med IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movement), som er en internasjonal organisasjon som jobber med å trygge og fremme økologisk produksjon på global basis.

Green World  er Debio-sertifisert.

 

 

otra
ssp
norges-gruppen
ASKO_logo-1.png
deli-de-luca
coffee-beans.png
Usikker på hvilken kaffemaskin du bør velge?

Ta testen og finn den beste kaffemaskinen til din bedrift

Kaffen på jobb er for mange den viktigste koppen de drikker i hverdagen. Sørg for at de ansatte får god kaffe på jobb hver dag ved å velge en kaffemaskin som tar utgangspunkt i deres behov og preferanser.
Ta testen her