Varoma Products

ØKOLOGISK KAFFE

VÅRT UTVALG AV

FAIRTRADE OG ØKOLOGISK KAFFE

 
Fairtrade:

Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel.

Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Målet med Fairtrade er at bøndene som dyrker og høster kaffebønnene selv skal tjene mer på dem. Slik får bønder som i flere generasjoner har strevd for bare å overleve, muligheten til å sende sine barn og barnebarn på skolen, og gi dem tryggere oppvekstsvilkår.

 

Økologisk kaffe

De siste årenes fokus på natur, miljø, klima, etikk og økologi har økt interessen for og etterspørselen etter økologiske produkter – både i verden generelt, og i Norge spesielt. Vår økologiske kaffe er dyrket uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel. For å kunne markedsføre kaffe som økologisk, må den være Debio-merket. 

Denne merkeordningen skal gi forbrukerne sikkerhet om at kaffen er dyrket etter økologiske prinsipper. Debio-merket kaffe er garantert dyrket uten bruk av kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel. Debio sin rolle i dette er som et bindeledd mellom gårdbruker og forbruker. Kontrollen forsikrer at økologiske varer virkelig er økologiske, og Ø-merket er forbrukerens garanti for dette.

Farmer's Coffee

274x364Farmers Coffee Fairtrade Proff hele bønner 6x600g_1L

Farmer's Coffee

Farmer’s Coffee er merket med Max Havelaar-organisasjonens fairtrade-merke, som betyr at kaffebøndene mottar en minstepris for sin kaffe.

I en tid med meget lave kaffepriser vil det for mindre kaffebønder bety en mulighet til å overleve som kaffeprodusent.

Kaffen er en blanding av de beste kaffebønnene som kommer fra disse små farmene.

De har etter hvert blitt en favoritt for mange, både på grunn av smaken – og for saken.

Reserver prøvesmaking

Green World

274x540Green World Økologisk hele bønner 6x500g_1L

Green World

Green World er en økologisk kaffe, dyrket i 1000 – 2000 meters høyde under ideelle klimatiske forhold og jordsmonn, og helt uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel. Green World er blandet av utvalgte Arabica-bønner, og har en mild og behagelig rund smak.

Reserver prøvesmaking
otra
ssp
norges-gruppen
ASKO_logo-1.png
deli-de-luca
coffee-beans.png
Usikker på hvilken kaffemaskin du bør velge?

Ta testen og finn den beste kaffemaskinen til din bedrift

Kaffen på jobb er for mange den viktigste koppen de drikker i hverdagen. Sørg for at de ansatte får god kaffe på jobb hver dag ved å velge en kaffemaskin som tar utgangspunkt i deres behov og preferanser.
Ta testen her